Danh sách văn bản thuộc lĩnh vực: Pháp Luật Bất Động Sản


Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
66/2014/QH1325/11/2014 LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN SỐ 66/2014/QH13 NGÀY 25/11/2014, ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 8 THÔNG QUA NGÀY 25/11/2014 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NGÀY 01/7/2015
65/2014/QH1325/11/2014 LUẬT NHÀ Ở SỐ 65/2014/QH13 NGÀY 25/11/2014, ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 8 THÔNG QUA NGÀY 25/11/2014 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NGÀY 01/7/2015
104/2014/NĐ-CP14/11/2014 QUY ĐỊNH VỀ KHUNG GIÁ ĐẤT
102/2014/NĐ-CP10/11/2014 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
47/2014/NĐ-CP15/05/2014 QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
43/2014/NĐ-CP15/05/2014 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI
44/2014/NĐ-CP15/05/2014 QUY ĐỊNH VỀ GIÁ ĐẤT
45/2014/NĐ-CP15/05/2014 QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
46/2014/NĐ-CP15/05/2014 QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC
45/2013/QH1329/11/2013 LUẬT ĐÁT ĐAI SỐ 45/2013/QH13 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA 13 KỲ HỌP THỨ 6 THÔNG QUA NGÀY 29/11/2013 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/7/2014
45/2013/QH1329/11/2013 LUẬT ĐẤT ĐAI SỐ 45/2013/QH13 NGÀY 29/11/2013 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 6 THÔNG QUA NGÀY 29/11/2013 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NGÀY 01/7/2014
84/2013/NĐ-CP25/07/2013 QUY ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ
11/2013/TT-NHNN15/05/2013 QUY ĐỊNH VỀ CHO VAY HỖ TRỢ NHÀ Ở THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ
216/2012/TT-BTC10/12/2012 HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH TIỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI ĐẤT TRỒNG CÂY CAO SU
76/2012/TT-BTC15/05/2012 QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG CHI, MỨC CHI TRONG HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
42/2012/NĐ-CP11/05/2012 NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA
53/2011/NĐ-CP01/07/2011 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
16/2011/TT-BTNMT20/05/2011 QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
120/2010/NĐ-CP30/12/2010 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 198/2004/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
32/2010/TT-BTNMT08/12/2010 QUY ĐỊNH VỀ CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
20/2010/TT-BXD27/10/2010 HƯỚNG DẪN THÍ ĐIỂM XÁC ĐỊNH VÀ CÔNG BỐ MỘT SỐ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN.
17/2010/TT-BTNMT04/10/2010 QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ CHUẨN DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH
16/2010/TT-BTNMT26/08/2010 QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
38/2009/TT-BXD08/12/2009 HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ BIỆT THỰ TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ
37/2009/TT-BXD01/12/2009 HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ GIÁ DỊCH VỤ NHÀ CHUNG CƯ
105/2009/NĐ-CP11/11/2009 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
19/2009/TT-BTNMT02/11/2009 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC LẬP, ĐIỀU CHỈNH VÀ THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
17/2009/TT-BTNMT21/10/2009 QUY ĐỊNH VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
69/2009/NĐ-CP13/08/2009 QUY ĐỊNH BỔ SUNG VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, GIÁ ĐẤT, THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ
13/2009/TT-BXD30/06/2009 HƯỚNG DẪN VIỆC CHO THUÊ, QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ Ở SINH VIÊN VÀ NHÀ Ở CÔNG NHÂN KHU CÔNG NGHIỆP
34/2009/QH1218/06/2009 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 126 CỦA LUẬT NHÀ Ở VÀ ĐIỀU 121 CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI SỐ 34/2009/QH12 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XII, KỲ HỢP THỨ 5 THÔNG QUA NGÀY 18/6/2009 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/9/2009
03/2009/TT-BKH16/04/2009 HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
14/2008/TT-BXD20/06/2008 HƯỚNG DẪN VỀ PHÂN HẠNG NHÀ CHUNG CƯ
58/2008/NĐ-CP05/05/2008 HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG THEO LUẬT XÂY DỰNG
44/2008/NĐ-CP09/04/2008 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 198/2004/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
180/2007/NĐ-CP07/12/2007 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XÂY DỰNG VỀ XỬ LÝ VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ
153/2007/NĐ-CP15/10/2007 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
08/2007/TT-BTNMT02/08/2007 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT
09/2007/TT-BTNMT02/08/2007 HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP, CHỈNH LÝ, QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH
03/2007/TT-BTNMT15/02/2007 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, LƯU TRỮ, CUNG CẤP VÀ KHAI THÁC SỬ DỤNG THÔNG TIN TƯ LIỆU ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ.
17/2009/TT-BXD30/06/2006 HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở SINH VIÊN ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
63/2006/QH1129/06/2006 LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN SỐ 63/2006/QH11 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỢP THỨ 6 THÔNG QUA NGÀY 29/6/2006 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2007
04/2006/TTLT-BTP-BTNMT13/06/2006 HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN THỰC HIỆN QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT
36/2006/TT-BTC28/04/2006 HƯỚNG DẪN VỀ ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN VỀ GIÁ ĐẤT
120/2005/TT-BTC30/12/2005 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 142/2005/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC
56/2005/QH1129/11/2005 LUẬT NHÀ Ở SỐ 56/2005/QH11 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỢP THỨ 8 THÔNG QUA NGÀY 29/11/2005 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/7/2006.
142/2005/NĐ-CP14/11/2005 VỀ THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC
96/2005/NĐ-CP26/07/2005 CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 96/2005/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 2005 VỀ VIỆC THÀNH LẬP HUYỆN HOÀ BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
91/2005/NĐ-CP11/07/2005 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẶT TÊN, ĐỔI TÊN ĐƯỜNG, PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
01/2005/TT-BTNMT13/04/2005 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 181/2004/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI
198/2004/NĐ-CP03/12/2004 CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 198/2004/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
197/2004/NĐ-CP03/12/2004 CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 197/2004/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
188/2004/NĐ-CP16/11/2004 VỀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT VÀ KHUNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT
181/2004/NĐ-CP29/10/2004 VỀ THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI
156/2004/NĐ-CP16/08/2004 VỀ VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI THUỘC TỈNH QUẢNG BÌNH
13/2003/QH1126/11/2003 SỐ13/2003/QH11 CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VỀ ĐẤT ĐAI
16/2003/QH1126/11/2003 LUẬT VỀ XÂY DỰNG SỐ 16/2003/QH11 ĐÃ ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 4 THÔNG QUA NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2003, CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NGÀY 01/7/2004.
13/2003/QH1126/11/2003 LUẬT ĐẤT ĐAI SỐ 13/2003/QH11 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỢP THỨ 4 THÔNG QUA NGÀY 26/11/2003 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NGÀY 01/7/2004.
  Tìm kiếm
Đối tác
Khách hàng
Thăm gò ý kiến
1. Anh/chị có thường xuyên sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư?2. Khi có nhu cầu về dịch vụ pháp lý anh/chị thường tìm đến luật sư qua thông tin nguồn nào?
3. Cảm nhận của anh/chị về dịch vụ pháp lý của chúng tôi?Submit Survey 
 
Lượt truy cập