Danh sách văn bản thuộc lĩnh vực: Pháp Luật Xây dựng - Đô thị


Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
06/2013/TT-BXD13/05/2013 HƯỚNG DẪN VỀ NỘI DUNG THIẾT KẾ ĐÔ THỊ
26/2013/NĐ-CP29/03/2013 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA NGÀNH XÂY DỰNG
15/2013/NĐ-CP06/02/2013 VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
11/2013/NĐ-CP14/01/2013 VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
07/2012/TT-BXD26/10/2012 HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ THUÊ TƯ VẤN NƯỚC NGOÀI TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM
06/2012/TT-BXD10/10/2012 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP NGÀNH XÂY DỰNG
72/2012/NĐ-CP24/09/2012 VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHUNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
04/2012/TT-BXD20/09/2012 HƯỚNG DẪN XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
64/2012/NĐ-CP04/09/2012 VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
40/2012/TT-BCA06/07/2012 QUY ĐỊNH CÔNG TÁC KIỂM TRA THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN
03/2012/TT-BCA16/01/2012 QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP, ỦY QUYỀN QUYẾT ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN
09/2011/TT-BKHĐT07/09/2011 QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ YÊU CẦU CHỈ ĐỊNH THẦU TƯ VẤN
09/2011/TT-BXD28/06/2011 HƯỚNG DẪN MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
02/2011/TT-BXD22/02/2011 HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH VÀ CÔNG BỐ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
01/2011/TT-BKHĐT04/01/2011 QUY ĐỊNH CHI TIẾT KIỂM TRA VỀ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU
24/2010/TT-BXD24/12/2010 HƯỚNG DẪN VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN VÙNG LIÊN TỈNH
114/2010/NĐ-CP06/12/2010 VỀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
21/2010/TT-BKH28/10/2010 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ MỜI THẦU, HỒ SƠ YÊU CẦU
13/2010/TT-BXD20/08/2010 BAN HÀNH MẪU HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÔ THỊ
10/2010/TT-BXD11/08/2010 QUY ĐỊNH HỒ SƠ CỦA TỪNG LOẠI QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
08/2010/TT-BXD29/07/2010 HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH GIÁ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
15/2010/TT-BKH29/06/2010 QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN
64/2010/NĐ-CP11/06/2010 VỀ QUẢN LÝ CÂY XANH ĐÔ THỊ
04/2010/TT-BXD26/05/2010 HƯỚNG DẪN LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
10/2010/TT-BKH13/05/2010 QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU
48/2010/NĐ-CP07/05/2010 VỀ HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
08/2010/TT-BKH21/04/2010 QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
37/2010/NĐ-CP07/04/2010 VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
38/2010/NĐ-CP07/04/2010 VỀ QUẢN LÝ KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN ĐÔ THỊ
39/2010/NĐ-CP07/04/2010 VỀ QUẢN LÝ KHÔNG GIAN XÂY DỰNG NGẦM ĐÔ THỊ
06/2010/TT-BKH09/03/2010 QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN
04/2010/TT-BKH01/02/2010 QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ YÊU CẦU CHỈ ĐỊNH THẦU XÂY LẮP
03/2010/TT-BKH27/01/2010 QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI SƠ TUYỂN XÂY LẮP
01/2010/TT-BKH06/01/2010 QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP
39/2009/TT-BXD09/12/2009 HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ
85/2009/NĐ-CP15/10/2009 HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG THEO LUẬT XÂY DỰNG
35/2009/TT-BXD05/10/2009 HƯỚNG DẪN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG
79/2009/NĐ-CP28/09/2009 VỀ QUẢN LÝ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ
27/2009/TT-BXD31/07/2009 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
25/2009/TT-BXD29/07/2009 HƯỚNG DẪN VỀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
22/2009/TT-BXD06/07/2009 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
20/2009/TT-BXD30/06/2009 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 20/2005/TT-BXD NGÀY 20/12/2005 CỦA BỘ XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CÂY XANH ĐÔ THỊ
16/2009/TT-BXD30/06/2009 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 04/2008/TT-BXD NGÀY 20/02/2008 CỦA BỘ XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ
19/2009/TT-BXD30/06/2009 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ
30/2009/QH1217/06/2009 LUẬT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ SỐ 30/2009/QH12 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XII, KỲ HỢP THỨ 5 THÔNG QUA NGÀY 17/6/2009 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NGÀY 01/01/2010.
42/2009/NĐ-CP07/05/2009 VỀ VIỆC PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ
05/2009/TT-BXD15/04/2009 HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
12/2009/NĐ-CP12/02/2009 VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
17/2008/NĐ-CP04/12/2008 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ XÂY DỰNG
17/2008/TT-BXD02/10/2008 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN THEO CƠ CHẾ 797 - 400
15/2008/TT-BXD17/06/2008 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN KHU ĐÔ THỊ MỚI KIỂU MẪU
12/2008/TT-BXD07/05/2008 HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG
09/2008/TT-BXD17/04/2008 HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH GIÁ VÀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG DO BIẾN ĐỘNG GIÁ NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
35/2008/NĐ-CP25/03/2008 VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGHĨA TRANG
29/2008/NĐ-CP14/03/2008 QUY ĐỊNH VỀ KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT VÀ KHU KINH TẾ
04/2008/TT-BXD20/02/2008 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ
03/2008/TT-BXD25/01/2008 HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
11/2007/TT-BXD11/12/2007 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 124/2007/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 07 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
124/2007/NĐ-CP31/07/2007 VỀ QUẢN LÝ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
08/2006/TT-BXD24/11/2006 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
07/2006/TT-BXD10/11/2006 HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
86/2010/TT-BTC10/06/2006 QUY ĐỊNH PHÍ DUY TU, TÁI TẠO CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG TỈNH HÀ TĨNH
20/2005/TT-BXD20/12/2005 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CÂY XANH ĐÔ THỊ
61/2005/QH1129/11/2005 LUẬT ĐẤU THẦU SỐ 61/2005/QH11 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỢP THỨ 8 THÔNG QUA NGÀY 29/11/2005 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NGÀY 01/4/2006.
106/2005/NĐ-CP17/08/2005 CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 106/2005/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2005 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC VỀ BẢO VỆ AN TOÀN CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP
71/2005/NĐ-CP06/06/2005 CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 71/2005/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2005 VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐẶC THÙ
07/2005/TT-BXD15/04/2005 HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI CHI PHÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG
08/2005/NĐ-CP24/01/2005 CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 08/2005/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2005 VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG
38/2004/TTLT-BTC-BXD26/04/2004 LIÊN TỊCH BỘ TÀI CHÍNH - BỘ XÂY DỰNG SỐ 38/2004/TTLT-BTC-BXD NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN VIỆC THÔNG BÁO VÀ KIỂM SOÁT GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
07/2003/TT-BKH11/09/2003 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 07/2003/TT- BKH NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN LẬP CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHỢ
12
  Tìm kiếm
Đối tác
Khách hàng
Thăm gò ý kiến
1. Anh/chị có thường xuyên sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư?2. Khi có nhu cầu về dịch vụ pháp lý anh/chị thường tìm đến luật sư qua thông tin nguồn nào?
3. Cảm nhận của anh/chị về dịch vụ pháp lý của chúng tôi?Submit Survey 
 
Lượt truy cập