Ly hôn khi không có đăng ký kết hôn

Câu hỏi:

Tôi cưới vợ năm 1987 chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn.Vợ tôi sinh được 2 đứa con trai 25 tuổi và 14 tuổi.Tài sản hiện có bây giờ là một căn nhà cấp 4 cùng với 01 hecta đất trồng hoa màu đều do tôi đứng tên. Nay vợ tôi không còn yêu thương tôi nữa, muốn ly hôn và chia tài sản. Xin luật sư tư vấn dùm vì hiện giờ tôi vẫn thương yêu vợ tôi và không muốn ly hôn. Nếu như ly hôn thì tôi có bị chia đất không? Xin cám ơn. 

Trả lời:

Chào bạn.

Trên cơ sở thông tin bạn cung cấp, chúng tôi tư vấn như sau:

1.Quan hệ hôn nhân giữa bạn và vợ bạn, bạn tham khảo quy định dưới đây:

Nghị quyết số35/2000/NQ-QH10 về việc thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình do Quốc hội ban hành:

3. Việc áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 11 của Luật này được thực hiện như sau:

a) Trong trường hợp quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03 tháng 01 năm 1987, ngày Luật hôn nhân và gia đình năm 1986 có hiệu lực mà chưa đăng ký kết hôn thì được khuyến khích đăng ký kết hôn; trong trường hợp có yêu cầu ly hôn thì được Toà án thụ lý giải quyết theo quy định về ly hôn của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000;

 b) Nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày 03 tháng 01 năm 1987 đến ngày 01 tháng 01 năm 2001, mà có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này thì có nghĩa vụ đăng ký kết hôn trong thời hạn hai năm, kể từ ngày Luật này có hiệu lực cho đến ngày 01 tháng 01 năm 2003; trong thời hạn này mà họ không đăng ký kết hôn, nhưng có yêu cầu ly hôn thì Toà án áp dụng các quy định về ly hôn của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 để giải quyết.

Từ sau ngày 01 tháng 01 năm 2003 mà họ không đăng ký kết hôn thì pháp luật không công nhận họ là vợ chồng;

c) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 trở đi, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 của Nghị quyết này, nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn, đều không được pháp luật công nhận là vợ chồng; nếu có yêu cầu ly hôn thì Toà án thụ lý và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng; nếu có yêu cầu về con và tài sản thì Toà án áp dụng khoản 2 và khoản 3 Điều 17 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 để giải quyết.

2.Quan hệ tài sản giữa bạn và vợ bạn:

-Trong trường hợp quan hệ vợ chồng của bạn và vợ bạn xác lập trước ngày 03 tháng 01 năm 1987, thì khi ly hôn, tòa án giải quyết chia tài sản của bạn và vợ bạn theo quy định về chia tài sản chung của vợ chồng.

Điều 95. Nguyên tắc Chia tài sản khi ly hôn

1. Việc Chia tài sản khi ly hôn do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết. Tài sản riêng của bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó.

2. Việc chia tài sản chung được giải quyết theo các nguyên tắc sau đây:

a) Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi, nhưng có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản này. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

b) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật hoặc theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần giá trị chênh lệch.

3. Việc thanh toán nghĩa vụ chung về tài sản của vợ, chồng do vợ, chồng thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.

-Trong trường hợp quan hệ vợ chồng của bạn và vợ bạn xác lập sau ngày 03 tháng 01 năm 1987, thì khi ly hôn, nếu vợ bạn chứng minh được đây là tài sản chung của bạn và vợ bạn, được tạo lập do công sức đóng góp của bạn và vợ bạn, thì tài sản này vẫn được phân chia theo quy định của bộ luật dân sự 2005 về tài sản chung.

Ðiều 214. Sở hữu chung

Sở hữu chung là sở hữu của nhiều chủ sở hữu đối với tài sản.

Sở hữu chung bao gồm sở hữu chung theo phần và sở hữu chung hợp nhất.

Tài sản thuộc hình thức sở hữu chung là tài sản chung.

   Tìm kiếm
Đăng ký tư vấn miễn phí
Name (*)
Email (*)
Subject (*)
Attach File
Content (*)
Đối tác
Khách hàng
Thăm gò ý kiến
1. Anh/chị có thường xuyên sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư?2. Khi có nhu cầu về dịch vụ pháp lý anh/chị thường tìm đến luật sư qua thông tin nguồn nào?
3. Cảm nhận của anh/chị về dịch vụ pháp lý của chúng tôi?Submit Survey 
 
Lượt truy cập